Ventilacija kao pojam podrazumeva izmenu vazduha u nekom zatvorenom prostoru namenjenom kako za životnu tako i za radnu sredinu. Čist vazduh je potreban za normalno odvijane životnih funkcija, pogotovo kada se ima u vidu da se količina kiseonika troši počev od disanja, obavljanja različitih delatnosti i procesa. Smanjenje količine kiseonika, koja u vazduhu čini 20,95%, koji se troši prilikom disanja ili drugih procesa kao što su grejanje, priprema hrane i upotreba različitih materija ima posledice koje se kreću od laganih smetnji do ugrožavanja vitalnih životnih funkcija. Ovo je posebno izraženo u zatvorenom prostoru pri čemu je osim deficita kiseonika prisutan i čitav niz manje ili više štetnih materija: prašina, dim, para, mikroorganizmi i sl. U većini slučajeva kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama je lošiji od spoljnog. Iz tog razloga izmena vazduha u zatvorenom prostoru je primarni uslov kvaliteta života.